ورود دانشجویان

مشاوره برای نگارش مقاله ISI و پذیرش در مجلات خارجی


مشاوره در نگارش مقاله ISI  و پذیرش در مجلات خارجی
تیم تخصصی دانش افزایان آماده ارائه مشاوره به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تمامی رشته ها در زمینه انجام پروژه های دانشگاهی به زبان فارسی و لاتین می باشد. 
•    خدمات مشاوره نگارش مقاله ISI و اکسپت و چاپ
•    مشاوره در انجام و نگارش انواع مقالات فارسی، علمی پژوهشی و  چاپ آن ها
•    انتخاب موضوع مقاله
•    انتخاب نوع مقاله مروری، پژوهشی و ترویجی
•    استخراج منابع

......
   امکان دسترسی به تمامی سایت های علمی و دریافت مقالات معتبر به روز در تمامی رشته ها.