ورود دانشجویان

سیستم آموزشی


سیستم آموزشی
مدیران آموزشی دانش افزایان برآنند تا همواره جدیدترین و کارآمدترین کتب آموزشی را برای تدریس در کلاس ها انتخاب نمایند.
سیستم های آموزشی حاضر براساس سیستم آموزشی آکسفورد طرح ریزی شده است. این سیستم بر پایه جدیدترین یافته های متخصصان آموزش زبان برای زبان آموزان بالای 20 سال می باشد.
براساس این سیستم زبان آموزان در طول هفته با زبان و موسسه در تماس می باشند.در این دوره ها، تمامی مهارت های چهارگانه زبان به صورت همزمان در دوره های ترمیک و فشرده، آموزش داده می شود. زبان آموزان این مرکز علاوه بر شرکت در کلاس های حضوری روزی 10 دقیقه تماس تلفنی به صورت انگلیسی با مدرس تماس تلفنی خود خواهند داشت. علاوه بر آن، تمرینات اینترنتی نیز به صورت روزانه برای آنها ارسال می گردد که  بعد از تصحیح و Comment گذاری به شیوه آیلتس توسط مدرسان، مجددا برای زبان آموزان ارسال می گردد.
این سیستم آموزشی روزانه باعث ایجاد پیوندی نزدیک بین زبان آموز با مرکز و مهم تر از آن با زبانی که آموزش می بینند، می شود. همچنین جهت ارتقاء فرایند یادگیری در کلاس حضوری از فیلم های آموزشی زبان اصلی و همچنین آهنگ های اصلی نیز استفاده می شود.
اضافه کردن موزیک در سیستم آموزشی مزایای بسیاری دارد. پخش موزیک، کلاس را از یک روال تکراری بیرون آورده و یادگیری زبان انگلیسی را آسان و باعث بهتر شدن فضای کلاس درس می شود.
موزیک ها فرصتی برای پیشرفت یادگیری به صورت خودکار را فراهم می کنند. با استفاده از موزیک ها می توان به فرآیند فراگیری خودکار توسط زبان آموزان سرعت بخشید.
علاوه براین جهت بالا بردن سطح کیفیت کلاس ها، قبل از گروه بندی اعضاء تعیین سطح داده و اعضاء هم سطح در گروه خود قرار می گیرند.
نهایت ظرفیت اعضاء در کلاس های عمومی در سطوح مختلف آموزشی بین 6-4 نفر می باشد.