سیستم آموزشی


سیستم آموزشی
مدیران آموزشی دانش افزایان برآنند تا همواره جدیدترین و کارآمدترین کتب آموزشی را برای تدریس در کلاس ها انتخاب نمایند.
سیستم های آموزشی حاضر براساس سیستم آموزشی آکسفورد طرح ریزی شده است. این سیستم بر پایه جدیدترین یافته های متخصصان آموزش زبان برای زبان آموزان بالای 20 سال می باشد.
براساس این سیستم زبان آموزان در طول هفته با زبان و موسسه در تماس می باشند.

در این دوره های تمامی مهارت های چهارگانه زبان به صورت همزمان با هم در دوره های فشرده، آموزش داده می شوند.

زبان آموزان این مرکز علاوه بر شرکت در کلاس های حضوری، روزانه به مدت 10-5 دقیقه تماس تلفنی از سمت مرکز خواهند داشت، این مکالمات به زبان انگلیسی می باشد، که در طی آن، دروس کلاس های حضوری و کتاب های لغت با زبان آموزان مرور می شود.

علاوه بر آن تمرینات اینترنتی نیز به صورت روزانه برای آنها ارسال می گردد که  بعد از تصحیح توسط مدرسان مجددا برای زبان آموزان ارسال می گردد. هدف از تمرینات اینترنتی، تمرین بیشتر در تمامی زمینه ها خصوصا در زمینه Writing می باشد.
این سیستم آموزشی روزانه باعث ایجاد پیوندی نزدیک بین زبان آموز با مرکز و مهم تر از آن با زبانی که آموزش می بینند، می شود. همچنین جهت ارتقاء فرایند یادگیری در کلاس حضوری از فیلم های آموزشی زبان اصلی و همچنین آهنگ های اصلی نیز استفاده می شود.
اضافه کردن آهنگ در سیستم آموزشی مزایای بسیاری دارد. آهنگ ها کلاس را از یک روال تکراری بیرون می آورند و یادگیری زبان انگلیسی از طریق آهنگ به بهتر شدن فضای کلاس درس  کمک می کند. با استفاده از آهنگ ها می توان به فرایند فراگیری خودکار توسط زبان آموزان سرعت بخشید.
نهایت ظرفیت اعضاء در کلاس های عمومی در سطوح مختلف آموزشی بین 8-4 نفر می باشد.