ورود دانشجویان

دوره تکمیلی


دوره تکمیلی

عزیزانی که نمره کل آن ها در دوره های مقدماتی و پیشرفته کمتر از 90 و بیشتر از 70 باشد باید برای ورود به سطح تافل یا آیلتس این دوره را بگذرانند.

دوره تکمیلی در 6 ماه (48 جلسه) به صورت 2 جلسه حضوری در هفته، یک جلسه Speaking و Listening جلسه دیگر Speaking و  Grammar  برگزار می گردد.

سیستم تماس و تمرین در این دوره نیز همانند دوره های مقدماتی و پیشرفته می باشد.
 پس از پایان این دوره زبان آموزان به صورتی روان و بی نقض می توانند درباره موضوعات مختلف به بحث بپردازند.