ورود دانشجویان

دوره مقدماتی


دوره مقدماتی

دوره مقدماتی موسسه دانش افزایان مناسب برای افراد مبتدی و دارای سطح پایین زبان می باشد. دوره مقدماتی در 4 ماه متوالی برگزار می گردد.

دوره مقدماتی به صورت عادی در 4 ماه (32 جلسه) به صورت 2 جلسه حضوری در هفته، یک جلسه speaking و Listening تخصصی و جلسه دیگر speaking و grammar تخصصی برگزار می گردد. در سایر روزها زبان آموزان تماس تلفنی و تمرینات اینترنتی خواهند داشت.
دوره پیشرفته به صورت نیمه فشرده و فشرده نیز برگزار می گردد.

در این دوره که مناسب برای افرادیست که در سطح پایه زبان هستند تمامی فنون زبان با توجه به سطحشان از پایه به آنها آموزش داده می شود.

پس از پایان دوره آنان قادر خواهند بود در تمامی زمینه ها در سطح مقدماتی مکالمه نمایند.