ورود دانشجویان

دوره مقاله نویسی


دوره مقاله نویسی


نگارش مقاله برای همایش های ملی و بین المللی ، مجلات علمی پژوهشی، ISC، ISI، Escopus، ... دارای اهمیت فراوان برای محققان و پژوهشگران خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. 
در نتیجه ما بر آن شدیم که دوره های تخصصی نگارش مقالات را تحت نظر دکتر قلیچی به صورت خصوصی، عمومی و کارگاهی با ظرفیت محدود برگزار نماییم.
در پایان این دوره عزیزان می توانند مقالات خود را در همایش ها و یا ژورنال های مورد نظر با نظارت استاد خود ارسال نمایند.


آنچه که در این دوره خواهید آموخت:

 • آشنایی با روش تحقیق کاربردی و علمی از مبتدی تا پیشرفته
 • آشنایی با روش پبدا کردن موضوع مقاله با استفاده از مقالات و سایت های معتبر علمی
 • آشنایی با سایت های معتبر و شناخت آنها از سایت های نا معتبر
 • آشنایی با مجلات معتبر ISI و مجلات تقلبی و نحوه تشخیص آنها
 • آشنایی با روش اصولی نگارش مقالات ISC، ISI و ... به صورت جزء به جزء
 • آشنایی با مجلات پولی و رایگان
 • آشنایی با درجات، ضرایب تاثیر و ... مجلات ISI
 • آشنایی با نحوه ارتباطات علمی
 • آشنایی با روش ارسال قدم به قدم مقالات به مجلات ISI
 • آشنایی با فرایند پیگیری و انتشار مقالات ISI
 • آشنایی با فرایند داوری مجلات بین المللی ISI
 • آشنایی با اصول submit کردن مقالات در همایش ها و یا ژورنال های معتبر
 • آشنایی با روش اصولی نگارش مقالات برای همایش های ملی و بین المللی.